Zastupitelé

  • Starosta obce: František Hetmánek
  • Místostarostka obce: Iveta Deverová
  • Členové zastupitelstva: Jiří Petr, Josef Žurman, Ing. Petra Menšíková, Pavel Rachtava, Lukáš Vlček
  • Hospodářka obce: Světlana Tulinská