Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
29.11.2019
Návrh rozpočtu mikroregionu Morkovsko 2020 »
(PDF)
NÁVRH ROZPOČTU MIKROREGIONU MORKOVSKO NA 2020
15.11.2019
INFORMACE O 10. VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA... »

INFORMACE o konání 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice   Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice, svolaného starostou obce Františkem Hetmánkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona...
18.10.2019
Pozvánka na 9. veřejné zasedání zastupitelstva... »

INFORMACE o konání 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice   Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice, svolaného starostou obce Františkem Hetmánkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona...
17.09.2019
Pozvánka na 8. veřejné zasedání zastupitelstva... »

INFORMACE o konání 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice   Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice, svolaného starostou obce Františkem Hetmánkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona...
24.08.2019
Informace o 7. veřejném zasedání zastupitelstva... »

INFORMACE o konání 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice   Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice, svolaného starostou obce Františkem Hetmánkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona...
10.07.2019
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu... »

Mikroregion Morkovsko oznamuje podle §11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že Závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko za rok 2018 je zveřejněn včetně příloh v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní...
20.06.2019
Schválený závěrečný účet obce Nítkovice za rok... »

Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 14. 6....
15.06.2019
Schválený závěrečný účet obce Nítkovice za rok... »

Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14. 6. 2019  
5.06.2019
Informace o 6. veřejném zasedání zastupitelstva... »

INFORMACE o konání 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice   Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice, svolaného starostou obce Františkem Hetmánkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona...
29.05.2019
Návrh závěrečného účtu „Mikroregionu... »
(PDF)
Závěrečný_účet_mikroregion
17.05.2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1_2019 »
(PDF)
Rozpočtové_opatření_č.1_2019
17.05.2019
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2018 »

FIN_2-12 Priloha_2018 Rozvaha2018 vykaz_zisku_a_ztrat2018 Zaverecny_ucet_obce_za_rok_2018...
10.05.2019
POZVÁNKA NA 5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA... »

INFORMACE o konání 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice   Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice, svolaného starostou obce Františkem Hetmánkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona...
9.05.2019
INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO... »
(PDF)
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019
30.04.2019
INFORMACE K DANI Z NEMOVITOSTÍ 2019 »

INFORMACE O PLATBĚ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ 2019 MF-Inf15_10INFORMACE O ZASÍLÁNÍ SLOŽENEK K DANI NEMOVITOSTÍ 2019...

počet položek: 357