zápis

Všechny zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři sekretariátu OÚ Nítkovic.