volby

vyvěšeno příspěvek
9.05.2019
INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO... »
(PDF)
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019
25.03.2019
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – STANOVENÍ... »
(DOCx)
STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU     V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. c) zákona č.   62/2003   Sb.,   o volbách do Evropského parlamentu   a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), a  vyhlášky č.    409/2003    Sb.,    o...
22.10.2018
INFORMACE O KONÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVĚ... »
(PDF)
  INFORMACE O KONÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO  ZASTUPITELSTVA OBCE NÍTKOVICE Obecní úřad Nítkovice, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o místě, době a navrženém programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice, svolaného dosavadním...
6.10.2018
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE »
(PDF)
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
19.09.2018
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB DO... »
(DOC)
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV   OBCÍ   Starosta obce Nítkovice tímto v souladu s § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o  volbách do zastupitelstev obcí zveřejňuje Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce v obci Nítkovice, IČO: 00544591.   Volby do zastupitelstva obce se uskuteční:    v pátek...
20.08.2018
Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních... »

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ   Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků   V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, poskytuji tímto všem dotčeným subjektům informaci o počtu a sídle volebních...
4.08.2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové... »
(DOCx)
O b e c n í   ú ř a d  v  N í t k o v i c í c h     V Nítkovicích, dne 4. srpna 2018     STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEVA OBCE NÍTKOVICE     V souladu s ustanovením § 15 písm. d) zákona č.   491/2001   Sb.,   o volbách do zastupitelstev   obcí   a o změně některých...
10.07.2018
INFORMACE K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTVA OBCE »
(PDF)
Starosta obce Nítkovice   oznamuje, že počet členů zastupitelstva  obce Nítkovice pro volební období 2018 -2022 je 7 (sedm) členů.Oznámení počtu členů zastupitelstva 2018 - 2022
10.07.2018
VOLBY 2018 – INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU... »

Zveřejnění seznamu obecních úřadů, u kterých se podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018 a stanovení počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí 2018.   volby do zastupitelstev obcí- seznam obcí volby do...
15.01.2018
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY 2.... »
(DOC)
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky II kolo
19.12.2017
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB PREZIDENTA REPUBLIKY »
(DOC)
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky I kolo
24.11.2017
VOLBA PREZIDENTA ČR – INFORMACE O POČTU A... »
(DOC)
Informace o počtu a sídle volebních okrsků_2018 PREZIDENT
7.11.2017
STANOVENÍ POČTU ČLENŮ OVK PRO VOLBY PREZIDENTA... »
(DOC)
Stanovení_počtu_členů_OVK PREZIDENT
3.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do... »
(PDF)
Starosta obce Nítkovice tímto v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zveřejňuje Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v obci Nítkovice, IČO: 00544591. 1. Volby do Poslanecké sněmovny PČR se uskuteční: V pátek 20. října 2017 v...
1.09.2017
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise... »
(PDF)
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Zapisovatelka_-_jmenování_2017

počet položek: 17