poplatky

vyvěšeno příspěvek
10.07.2019
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu... »

Mikroregion Morkovsko oznamuje podle §11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že Závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko za rok 2018 je zveřejněn včetně příloh v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní...
20.06.2019
Schválený závěrečný účet obce Nítkovice za rok... »

Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 14. 6....
5.06.2019
Informace o 6. veřejném zasedání zastupitelstva... »

INFORMACE o konání 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice   Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice, svolaného starostou obce Františkem Hetmánkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona...
29.05.2019
Návrh závěrečného účtu „Mikroregionu... »
(PDF)
Závěrečný_účet_mikroregion
17.05.2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1_2019 »
(PDF)
Rozpočtové_opatření_č.1_2019
17.05.2019
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2018 »

FIN_2-12 Priloha_2018 Rozvaha2018 vykaz_zisku_a_ztrat2018 Zaverecny_ucet_obce_za_rok_2018...
10.05.2019
POZVÁNKA NA 5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA... »

INFORMACE o konání 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice   Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice, svolaného starostou obce Františkem Hetmánkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona...
9.05.2019
INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO... »
(PDF)
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019
30.04.2019
INFORMACE K DANI Z NEMOVITOSTÍ 2019 »

INFORMACE O PLATBĚ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ 2019 MF-Inf15_10INFORMACE O ZASÍLÁNÍ SLOŽENEK K DANI NEMOVITOSTÍ 2019...
30.04.2019
POSLEDNÍ KOTLÍKOVÉ DOTACE 3. VLNA »
(PDF)
Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji – 3. vlna   Vyhlášení programu: 10. září 2019, elektronický příjem žádostí: 15. října 2019 od 8:00 hodin.   Pro koho je dotace určena? Pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodin­ných domů na území Zlínského kraje, které jsou převážně vytápěny kot­lem na pevná paliva s ručním přikládáním 1....
29.04.2019
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE DNECH 1. a 8. 5. 2019 »

Oznamujeme Vám, že 1. a 8.5.2019 proběhne běžný svoz komunálního odpadu, tak jako v běžný pracovní den. Nic se nebude posunovat.   S pozdravem        Alena Přecechtělová      mzdová účetní, fakturantka      BIOPAS, spol. s r.o.    Kaplanova 2959, 767 01Kroměříž    tel. 573 502 789, 601 573...
29.04.2019
POROVNÁNÍ POLOŽEK VÝPOČTU CENY VODNÉHO A... »
(PDF)
POROVNÁNÍ POLOŽEK VÝPOČTU CENY VODNÉHO A STOČNÉHO ZA ROK 2018 KANALIZACE NÍTKOVICE
4.04.2019
Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních... »
(PDF)
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU   Informace o počtu a sídle volebních okrsků_2019_VOLBY DO EUROPARLAMENTU    Na základě § 16, odstavce 1, písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů tímto POSKYTUJI  informace o počtu a sídlech volebních...
1.04.2019
SBĚR OBJEMOVÉHO ODPADU »

OBEC NÍTKOVICE OZNAMUJE OBČANŮM, ŽE BUDE V TOMTO TÝDNU  O PONDĚLÍ DO NEDĚLE PROVÁDĚT SBĚR OBJEMOVÉHO ODPADU. KONTEJNER BUDE UMÍSTĚN U OBECNÍHO ÚŘADU.
1.04.2019
OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ODEČTU VODOMĚRŮ »

VaK Kroměříž oznamuje občanům, že bude dne 10. dubna 2019 provádět v obci odečet vodoměrů.  Žádá ty občany, kteří nemají přístupný vodoměr a nebudou v den provádění odečtu doma, aby zapsali stav vodoměru na lístek a umístili ho na viditelné místo

počet položek: 367