Nítkovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pronájem obecních bytů

OBEC NÍTKOVICE

v souladu s ustanovením § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zveřejňuje záměr obce pronajmout prostřednictvím nájemní smlouvy hmotnou nemovitou věc ve vlastnictví obce, konkrétně obecní byty na adrese Nítkovice 89. 

 

Byt I.  4 + 1 v 1. NP o celkové výměře podlahové plochy 105 m2,

Byt je po kompletní rekonstrukci a sestává se ze zádveří, z kuchyně, vybavené kuchyňskou linkou (s lednicí, elektrickou troubou, mikrovlnnou troubou, indukční deskou a myčkou), technické místnosti, tří pokojů a obývacím pokojem. Součástí bytu je také samostatné WC a koupelna, která je vybavená umyvadlem, vanou se sprchou a je možnost doplnění elektrickým topným žebříkem.

 

Byt II.  3 + kk v 2. NP o celkové výměře podlahové plochy 74 m2,

Byt je po kompletní rekonstrukci a sestává se zádveří, dvou pokojů a obývacím pokojem s kuchyňským koutem, který je vybaven kuchyňskou linkou (s lednicí, elektrickou troubou, mikrovlnnou troubou, indukční deskou a myčkou). Součástí bytu je též koupelna s WC, která je vybavená umyvadlem, toaletou, vanou se sprchou a je možnost doplnění elektrickým topným žebříkem.

 

Byt III.  3 + kk v 2. NP o celkové výměře podlahové plochy 78 m2,

Byt je po kompletní rekonstrukci a sestává se zádveří, dvou pokojů a obývacím pokojem s kuchyňským koutem, který je vybaven kuchyňskou linkou (s lednicí, elektrickou troubou, mikrovlnnou troubou, indukční deskou a myčkou). Součástí bytu je též koupelna s WC, která je vybavená umyvadlem, toaletou, vanou se sprchou a je možnost doplnění elektrickým topným žebříkem.

 

Byt IV. 1 + kk v 2. NP o celkové výměře podlahové plochy 57 m2,

Byt je po kompletní rekonstrukci a sestává se zádveří a obývací místnosti, která je vybavena kompletní kuchyňskou linkou (s lednicí, elektrickou troubou, mikrovlnnou troubou, indukční deskou a myčkou). Součástí bytu je též koupelna s WC, která je vybavená umyvadlem, toaletou a vanou se sprchou a je možnost doplnění elektrickým topným žebříkem.

 

Byty jsou situovány v budově obecního úřadu č. p.89, která stojí na pozemku parcelní číslo 126, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na LV 10001, v k. ú. Nítkovice.

 

Byty jsou vytápěny podlahovým topením s vlastním plynovým kotlem s externím zásobníkem teplé užitkové vody. Toalety a technické místnosti jsou vybaveny rozvodem dešťové vody.

 

Základní podmínky pronajímatele Obce Nítkovice vůči nájemci:

 

Minimální měsíční nájem činí částku 105,- Kč za m2 podlahové plochy bytu + % míry inflace stanovené ČSÚ v daném roce.  Pronajímatel si vyhrazuje právo upřednostnit žadatele, který nabídne nejvyšší měsíční nájem.

Pronajímatel požaduje úhradu nájemného vždy jeden měsíc předem.

První nájemní smlouva bude uzavřena na 6. měsíců s možností prodloužení smlouvy.

Pronajímatel může požadovat při protokolárním převzetí bytu úhradu jistoty ve výši dvou měsíčních nájmů.

Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo upřednostnit při výběru nájemce o výše uvedené byty žadatele, kteří nejsou občany obce Nítkovice. Primárně mladé rodiny s dětmi, mladé páry, svobodné matky a občany důchodového věku.

       Pronajímatel nájemci doporučuje, aby si neprodleně po podpisu nájemní smlouvy sjednal pojištění odpovědnosti za škody, které by v budoucnu mohly vzniknout pronajímateli na jeho majetku, který nájemci pronajímá.  

Nájemce bude hradit dodanou studenou vodu, plyn a elektrickou energii pronajímatelem na jeho bankovní účet ve stanovené měsíční výši, která bude upřesněna po vzájemné dohodě v nájemní smlouvě.

V nájemní smlouvě bude jmenovitě uvedeno, kdo pronajatý byt bude obývat. Osoby v nájemní smlouvě neuvedené, v bytě nebudou moci bydlet. Pokud toto ustanovení smlouvy nájemce poruší, bude to považováno za hrubé porušení nájemní smlouvy a bude to důvodem k okamžitému ukončení nájemní smlouvy.

Do pronajímaného bytu a vnitřních prostor s bytem spojených nesmí vstupovat osoby užívající návykové látky (např. osoby užívající drogy). Pokud toto ustanovení nájemní smlouvy nájemce poruší, bude to považováno za hrubé porušení nájemní smlouvy a bude to důvodem k okamžitému ukončení nájemní smlouvy.

Předpokládaný termín k nastěhování je březen 2022.

Pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat z žádné z předložených nabídek a výběrové řízení na nájemce bytu bez udání důvodu opakovat či úplně zrušit.

Zájemci o pronájem některého z výše uvedených obecních bytů musí své žádosti podat písemně v uzavřené obálce, na které bude nadepsáno „Výběrové řízení obecní byty Nítkovice č. p. 89 - pronájem“, a to buď poštou na adresu Obecní úřad Nítkovice, Nítkovice 89, 768 13 Litenčice nebo osobně v předem domluvený termín v kanceláři OÚ Nítkovice a to nejpozději do 25. 2. 2022 do 16:00.

Zájemci jsou povinni vyplnit, podepsat a vložit do obálky přiložený krycí list nabídky.

Jednotlivé nabídky na pronájem výše uvedeného bytu posoudí Zastupitelstvo obce Nítkovice na svém pracovním zasedání, které se bude konat dne 25. 2. 2022. 

Bližší informace (včetně obsahu návrhu nájemní smlouvy) podá starosta obce Nítkovice František Hetmánek na tel. 602 415 704. Po předchozí domluvě je možné si byty prohlédnout.

 

Záměr obce - pronájem bytů   (45 kB)

Příloha Krycí list byt (84 kB)

Datum sejmutí: 25. 2. 2022 Zodpovídá: Správce Webu