Nítkovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - POZVÁNKA NA 6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NÍTKOVICE

INFORMACE

o konání 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice

 

Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice, svolaného starostou obce Františkem Hetmánkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:

 

Obec Nítkovice – obecní úřad, Nítkovice  č. p. 89,

Doba konání:

 

29. 9. 2023  od 16:00 hod

Navržený
program:

  1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. Projednání dodatků nájemních smluv na obecní byty
  5. Projednání dodatku smlouvy na ukládání odpadů
  6. Různé
  7. Diskuse
  8. Závěr

 

 

 

 

Datum sejmutí: 29. 9. 2023 Zodpovídá: Správce Webu