POZVÁNKA NA 5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NÍTKOVICE

  • vyvěšeno: 10. května 2019, Pátek

INFORMACE

o konání 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice

 

Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice, svolaného starostou obce Františkem Hetmánkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:

 

Obec Nítkovice – zasedací místnost obecního úřadu, Nítkovice  č. p. 89

Doba konání:

 

17. 5. 2019  od 18:00 hod

Navržený
program:

1)      Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2)      Schválení programu

3)      Kontrola usnesení

4)      Závěrečný účet obce za rok 2019

5)      Rozpočtové opatření č.1/2019

6)      Projednání a schválení smlouvy na věcné břemeno – EON – Kamenec

7)      Projednání a schválení smlouvy na dotaci VO od Zlínského kraje

8)      Různé

9)      Diskuse

10)  Závěr

 

 

Obec Nítkovice


Adresa: Nítkovice 89, 76813 Litenčice
Telefon, fax: +420 573 374 057
Telefon starosta: +420 602 415 704
E-mail: obec@nitkovice.cz
Bankovní spojení: ČS: 1483135309/0800
Datová schránka: v86auw3

Úřední hodiny:


Pondělí: 8 – 12, 13 - 17 hod.
Středa: 8 – 12, 13 - 17 hod.

mapová aplikace

mikroregion

Kontaktní formulář