Zastupitelé

  • Starosta obce: František Hetmánek
  • Místostarostka obce: Hana Kurucová
  • Členové zastupitelstva: Jiří Petr, Josef Žurman, Lubomíra Navrátilová, Pavel Munclinger, Josef Červenák
  • Hospodářka obce: Světlana Tulinská