Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
4.08.2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové... »
(DOCx)
O b e c n í   ú ř a d  v  N í t k o v i c í c h     V Nítkovicích, dne 4. srpna 2018     STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEVA OBCE NÍTKOVICE     V souladu s ustanovením § 15 písm. d) zákona č.   491/2001   Sb.,   o volbách do zastupitelstev   obcí   a o změně některých...
10.07.2018
INFORMACE K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTVA OBCE »
(PDF)
Starosta obce Nítkovice   oznamuje, že počet členů zastupitelstva  obce Nítkovice pro volební období 2018 -2022 je 7 (sedm) členů.Oznámení počtu členů zastupitelstva 2018 - 2022
10.07.2018
VOLBY 2018 – INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU... »

Zveřejnění seznamu obecních úřadů, u kterých se podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018 a stanovení počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí 2018.   volby do zastupitelstev obcí- seznam obcí volby do...
23.06.2018
Rozpočtové opatření č. 3_2018 »
(PDF)
rozpočtové opatření_3
12.06.2018
Pozvánka na 43. veřejné zasedání zastupitelstva... »

INFORMACE o konání 43. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice   Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice, svolaného starostou obce Františkem Hetmánkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona...
23.05.2018
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NÍTKOVICE ZA ROK 2017 »

Inventarizační_zpráva (1)příloha (1)rozvaha (1)výkaz_zisku_a_ztráty...
23.05.2018
Rozpočtové opatření 2_2018 »
(PDF)
rozpočtové opatření_2
23.05.2018
Rozpočtové opatření 01_2018 »
(PDF)
rozpočtové opatření_1
15.05.2018
POZVÁNKA NA 42. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO... »

INFORMACE o konání 42. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice   Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice, svolaného starostou obce Františkem Hetmánkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona...
7.05.2018
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM »

Nova zelena usporamPozvanka nova zelena usporam POZVÁNKA   10.5.2018 v 16:00 hodin na klášteře v Morkovicích        Přijměte prosím pozvání, na jednání k Nové zelené úsporám. Bude připravena prezentace programu s příklady zateplených domů, včetně investičních nákladů a samotné výše dotace. EAZK by dále pomohla zdarma jednotlivým vlastníkům RD...
4.05.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – aktualizace č. 2 Zásad... »
(PDF)
Veřejná vyhláška aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
10.04.2018
POZVÁNKA NA 41. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA... »

INFORMACE o konání 41. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice   Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice, svolaného starostou obce Františkem Hetmánkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona...
10.04.2018
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE »
(PDF)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 26. 4. 2018
10.04.2018
ODEČET VODOMĚRŮ »
(PDF)
ODEČET VODOMĚRŮ 12. 4. 2018
10.04.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ... »
(PDF)
veřejná vyhláška - územní rozhodnutí veř.osvětlení Nítkovice (1)

počet položek: 304