Pozvánka na veřejné zasedání

  • vyvěšeno: 26. ledna 2019, Sobota

INFORMACE

o konání 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice

 

Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice, svolaného starostou obce Františkem Hetmánkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:

 

Obec Nítkovice – zasedací místnost obecního úřadu, Nítkovice  č. p. 89

Doba konání:

 

1. 2. 2019  od 18:30 hod

Navržený
program:

1)      Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2)      Schválení programu

3)      Kontrola usnesení

4)      Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí - EON

5)      Různé

      – informace o auditu

– možnosti dotace : odstranění budov Herodkovo, oprava hřbitov, oprava a přesunutí pomník, MAS lesní technika, dešťovka, oprava 1 NP budovy školy, projekt KD

6)      Diskuse

7)      Závěr

 

 

Starší příspěvek
Rozpočtové opatření č. 8_2018
Novější příspěvek
Veřejná vyhláška 2/2019

Obec Nítkovice


Adresa: Nítkovice 89, 76813 Litenčice
Telefon, fax: +420 573 374 057
Telefon starosta: +420 602 415 704
E-mail: obec@nitkovice.cz
Bankovní spojení: ČS: 1483135309/0800
Datová schránka: v86auw3

Úřední hodiny:


Pondělí: 8 – 12, 13 - 17 hod.
Středa: 8 – 12, 13 - 17 hod.

mapová aplikace

mikroregion

Kontaktní formulář