Pozvánka na 38. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice

  • vyvěšeno: 12. prosince 2017, Úterý

INFORMACE
o konání 38. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice

Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice, svolaného starostou obce Františkem Hetmánkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Nítkovice – zasedací místnost obecního úřadu, Nítkovice č. p. 89
Doba konání: 20. 12. 2017 od 19:00 hod
Navržený program:
1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Kontrola usnesení
4) Schválení rozpočtu obce na rok 2018
5) Schválení vyhlášky odpady na rok 2018
6) Projednání kupní smlouvy na pozemek 22/1
7) Projednání vstupu obce do Sdružení samospráv
8) Různé
9) Diskuse
10) Závěr

Nítkovice, dne 12. 12. 2017

František Hetmánek
starosta obce Nítkovice

Obec Nítkovice


Adresa: Nítkovice 89, 76813 Litenčice
Telefon, fax: +420 573 374 057
Telefon starosta: +420 602 415 704
E-mail: obec@nitkovice.cz
Bankovní spojení: ČS: 1483135309/0800
Datová schránka: v86auw3

Úřední hodiny:


Pondělí: 8 – 12, 13 - 17 hod.
Středa: 8 – 12, 13 - 17 hod.

mapová aplikace

mikroregion

Kontaktní formulář