Obec Nítkovice se nachází na pomezí regionů Vyškov a Kroměříž, 24 km jihozápadně od Kroměříže, v nadmořské výšce 300 metrů. Osada se dříve jmenovala Nětkovice (1349), ale poté převládá forma Nítkovice, a to již od roku 1360. Obec má kolem 260 obyvatel.
Aktuality

Pozvánka na 28. veřejné zasedání zastupitelstva obce Nítkovice

INFORMACE o konání 28. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání...

Zápis z 27. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Nítkovice konaného dne 13. 12. 2016

27_veřejné_zasedání_13.12.2016

ROZPOČET NA ROK 2017

Rozpočet na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem dne 13. 12. 2016 a vyvěšen od 14. 12. 2016ROZPOČET 2017

POZVÁNKA NA 27. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NÍTKOVICE

INFORMACE o konání 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání...

Návrh rozpočtu mikroregionu Morkovsko na rok 2017

Návrh rozpočtu mikroregionu Morkovsko 2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015

Výroční zpráva o informacích 2015

Zápis z 26. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Nítkovice konaného dne 8. 11. 2016

26_veřejné_zasedání_8.11.2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

Návrh rozpočtu 2017 Návrh rozpočtu byl vyvěšen: Vyvěšeno – 15. 11. 2016 Sejmuto – 30. 11. 2016

ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU

Obec Nítkovice ve smyslu §39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr pronájmu obecního bytu Nítkovice 89, 768 13 Litenčice o výměře bytové plochy 102 m2. Nájemní smlouva bude sjednána...

POZVÁNKA NA 26. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NÍTKOVICE

INFORMACE o konání 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání...

Zápis z 25. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nítkovice

25_veřejné_zasedání_4.10.2016

NABÍDKA SLUŽEB V OBLASTI KOMINICTVÍ

Pan Štětina nabízí služby v oblasti kominictví (kontroly a čištění komínů, vystavení zprávy o kontrole), které se nyní na podzim stává aktuálním tématem. Tyto služby nabízí za cenu 300 Kč/1 komín, 50 Kč za každý...