Obec Nítkovice se nachází na pomezí regionů Vyškov a Kroměříž, 24 km jihozápadně od Kroměříže, v nadmořské výšce 300 metrů. Osada se dříve jmenovala Nětkovice (1349), ale poté převládá forma Nítkovice, a to již od roku 1360. Obec má kolem 260 obyvatel.
Aktuality

NABÍDKA SLUŽEB V OBLASTI KOMINICTVÍ

Pan Štětina nabízí služby v oblasti kominictví (kontroly a čištění komínů, vystavení zprávy o kontrole), které se nyní na podzim stává aktuálním tématem. Tyto služby nabízí za cenu 300 Kč/1 komín, 50 Kč za každý...

Informace firmy VAK Kroměříž o novém způsobu desinfekce pitné vody dodávané skupinovým vodovodem Nítkovice

Informace o novém způsobu zajištění dezinfekce dodávané pitné vody pro skupinový vodovod Nítkovice. Dovolujeme si Vás touto formou informovat o provedení technologické změny v zajištění dezinfekce dodávané pitné vody pro skupinový vodovod Nítkovice, jehož je...

Pozvánka na 25. veřejné zasedání zastupitelstva obce Nítkovice

INFORMACE o konání 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání...

Zápis z 24. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 13. 9. 2016

24 veřejné zasedání 13 9 2016 (002)

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

oznámení Místa a konání voleb
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE  - PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE – PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Předmět zakázky: „Pořízení vybavení v rámci projektu na řešení odpadu obce Nítkovice“ Druh zakázky: Dodávky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 987.000,- Kč Druh zadávacího řízení: Zakázka...

Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva obce Nítkovice

INFORMACE o konání 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání...
VOLBY 2016 - JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELKY

VOLBY 2016 – JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELKY

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A SENÁTU JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE V souladu s ustanovením§ 17 odstavec 6 zákona č. 130/200 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších...
OZNÁMENÍ K VOLBÁM DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ K VOLBÁM DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Oznámení_volebního_okrsku

VÝŠLAP BUNČ – KOSTELANY 30. 7. 2016

Výšlap_30.7.2016

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nítkovice

23_veřejné_zasedání_5.7..2016

VEŘEJNÁ VÝZVA na obsazení pracovního místa – hospodářka

Veřejná výzva k přihlášení zájemců 05_07_2016