Obec Nítkovice se nachází na pomezí regionů Vyškov a Kroměříž, 24 km jihozápadně od Kroměříže, v nadmořské výšce 300 metrů. Osada se dříve jmenovala Nětkovice (1349), ale poté převládá forma Nítkovice, a to již od roku 1360. Obec má kolem 260 obyvatel.
Aktuality

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 17. 5. 2016

21_veřejné_zasedání_17.5.2016

Závěrečný účet obce za rok 2015

závěrečný účet obce 2015Závěrečný účet obce 2015 1ZK zpráva audit 2015 – obec NítkoviceInventarizeční zprávavýkaz zisk a ztrátrozvahapříloha

Pozvánka na zastupitelstvo

INFORMACE o konání 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání...

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné obce Nítkovice

VSVAK_Obec Nítkovice_00544591_2015

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 20. 4. 2016

20_veřejné_zasedání_8.3.2016

Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 8. 3. 2016

19_veřejné_zasedání_8.3.2016

POZVÁNKA NA 20. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NÍTKOVICE

INFORMACE o konání 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice   Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce...

Veřejná vyhláška oznámení vydání opatření obecné povahy č. 1/2016 – Územní plán Nítkovice

Opatření_obecné_povahy_1_2016

POZVÁNKA NA 19. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NÍTKOVICE

INFORMACE o konání 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice   Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce...

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH – Aktualizovaný seznam údajů o nemovitých věcech s nedostatečnou identifikací stav k 1. 2. 2016

Nítkovice (1)ČJ_-_UZSVM_BKM_1637_2016-BKMM(1)

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ 2012 – 2016

Veřejná_vyhláška zpráva o uplatňování zásad ZK
Dotazník pro zpracování STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE NÍTKOVICE

Dotazník pro zpracování STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE NÍTKOVICE

DOTAZNÍK KE STAŽENÍ DOTAZNÍK (1)