Obec Nítkovice se nachází na pomezí regionů Vyškov a Kroměříž, 24 km jihozápadně od Kroměříže, v nadmořské výšce 300 metrů. Osada se dříve jmenovala Nětkovice (1349), ale poté převládá forma Nítkovice, a to již od roku 1360. Obec má kolem 260 obyvatel.
Aktuality

pozvánka na 33. veřejné zasedání zastupitelstva obce Nítkovice

INFORMACE o konání 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání...

Zápis z 32. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nítkovice

32_veřejné_zasedání__16.6.2017

Oznámení z mikroregionu Morkovsko

Mikroregion__Morkovsko_-_výhled_2018-2022

Pozvánka na 32. veřejné zasedání zastupitelstva obce Nítkovice, které se koná dne 16. 6. 2017

INFORMACE o konání 32. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání...

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Nítkovice

31_veřejné_zasedání__16.5.2017
ŘEŠENÍ ODPADŮ OBCE NÍTKOVICE

ŘEŠENÍ ODPADŮ OBCE NÍTKOVICE

V rámci tvorby systému pro separaci odpadů na území Zlínského kraje byl realizován v naší obci projekt ke zkvalitnění nakládání s odpady. V rámci tohoto projektu byly pořízeny traktorové kontejnery a popelnice na BIO odpad,...

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NÍTKOVICE ZA ROK 2016

Sestavený závěrečný účet je vyvěšen od 23. 5. 2017, k nahlédnutí je v kanceláři obecního úřadu v Nítkovicích

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU MORKOVSKO ZA ROK 2016

IMG_20170510_0001Konečná 16 DSO Morkovský regionV040-201612KE01- FIN 2-12V060-201612K01- RozvahaV061-201612K01-Výkaz zisku a ztrátyV062-201612K01 – Příloha

POZVÁNKA NA 31. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NÍTKOVICE

Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice, svolaného starostou obce Františkem Hetmánkem v...

DVB-T2

Přechod na digitální vysílání DVB-T2 Přechod na digitální vysílání DVB-T2 „Povinná“ výměna televizí a set-top boxů. Spuštění DVB-T2 se blíží. Před pár lety jsme ani netušili, že vysílání, které sledujeme v televizi je analogové. Přišli...

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2_2017

rozpočtové_opatření_2

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 Mikroregionu Morkovsko

Mikroregion Morkovsko Náměstí 29, 768 33 Morkovice – Slížany IČO: 70901155 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření Mikroregion Morkovsko oznamuje podle §11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že rozpočtové opatření...