Obec Nítkovice se nachází na pomezí regionů Vyškov a Kroměříž, 24 km jihozápadně od Kroměříže, v nadmořské výšce 300 metrů. Osada se dříve jmenovala Nětkovice (1349), ale poté převládá forma Nítkovice, a to již od roku 1360. Obec má kolem 260 obyvatel.
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE  - PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE – PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Předmět zakázky: „Pořízení vybavení v rámci projektu na řešení odpadu obce Nítkovice“ Druh zakázky: Dodávky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 987.000,- Kč Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu (malé hodnoty) – zadávaná v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory...
Aktuality

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

oznámení Místa a konání voleb

Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva obce Nítkovice

INFORMACE o konání 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání...
VOLBY 2016 - JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELKY

VOLBY 2016 – JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELKY

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A SENÁTU JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE V souladu s ustanovením§ 17 odstavec 6 zákona č. 130/200 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších...
OZNÁMENÍ K VOLBÁM DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ K VOLBÁM DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Oznámení_volebního_okrsku

VÝŠLAP BUNČ – KOSTELANY 30. 7. 2016

Výšlap_30.7.2016

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nítkovice

23_veřejné_zasedání_5.7..2016

VEŘEJNÁ VÝZVA na obsazení pracovního místa – hospodářka

Veřejná výzva k přihlášení zájemců 05_07_2016

Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva obce Nítkovice

INFORMACE o konání 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání...

Veřejná výzva na obsazení pracovního místa – hospodářka

Zápis z 22. veřejného zasedání konaného dne 7. 6. 2016

22_veřejné_zasedání_7.6.2016

Pozvánka na 22. veřejné zasedání zastupitelstva obce Nítkovice

INFORMACE o konání 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání...

Záměr Zlínského kraje – převodu pozemků z vlastnictví Zlínského kraje

Zlínský kraj vyhlašuje záměr převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kZáměr_ZKKÚraje