Obec Nítkovice se nachází na pomezí regionů Vyškov a Kroměříž, 24 km jihozápadně od Kroměříže, v nadmořské výšce 300 metrů. Osada se dříve jmenovala Nětkovice (1349), ale poté převládá forma Nítkovice, a to již od roku 1360. Obec má kolem 260 obyvatel.
Aktuality

VEŘEJNÁ VÝZVA

Veřejná výzva k přihlášení zájemců 05_07_2016
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ POZICI  ÚČETNÍ OBCE - HOSPODÁŘKA

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ POZICI ÚČETNÍ OBCE – HOSPODÁŘKA

Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva obce Nítkovice

INFORMACE o konání 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání...

Zápis z 22. veřejného zasedání konaného dne 7. 6. 2016

22_veřejné_zasedání_7.6.2016

Pozvánka na 22. veřejné zasedání zastupitelstva obce Nítkovice

INFORMACE o konání 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání...

Záměr Zlínského kraje – převodu pozemků z vlastnictví Zlínského kraje

Zlínský kraj vyhlašuje záměr převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kZáměr_ZKKÚraje

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07

vydání_opatření_obecné_povahy_kvalita_ovzdusi_Stredni_Morava

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 17. 5. 2016

21_veřejné_zasedání_17.5.2016

Závěrečný účet obce za rok 2015

závěrečný účet obce 2015Závěrečný účet obce 2015 1ZK zpráva audit 2015 – obec NítkoviceInventarizeční zprávavýkaz zisk a ztrátrozvahapříloha

Pozvánka na zastupitelstvo

INFORMACE o konání 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání...

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné obce Nítkovice

VSVAK_Obec Nítkovice_00544591_2015

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 20. 4. 2016

20_veřejné_zasedání_8.3.2016