Obec Nítkovice se nachází na pomezí regionů Vyškov a Kroměříž, 24 km jihozápadně od Kroměříže, v nadmořské výšce 300 metrů. Osada se dříve jmenovala Nětkovice (1349), ale poté převládá forma Nítkovice, a to již od roku 1360. Obec má kolem 260 obyvatel.
Aktuality

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU MORKOVSKO ZA ROK 2016

IMG_20170510_0001Konečná 16 DSO Morkovský regionV040-201612KE01- FIN 2-12V060-201612K01- RozvahaV061-201612K01-Výkaz zisku a ztrátyV062-201612K01 – Příloha

POZVÁNKA NA 31. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NÍTKOVICE

Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice, svolaného starostou obce Františkem Hetmánkem v...

DVB-T2

Přechod na digitální vysílání DVB-T2 Přechod na digitální vysílání DVB-T2 „Povinná“ výměna televizí a set-top boxů. Spuštění DVB-T2 se blíží. Před pár lety jsme ani netušili, že vysílání, které sledujeme v televizi je analogové. Přišli...

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 Mikroregionu Morkovsko

Mikroregion Morkovsko Náměstí 29, 768 33 Morkovice – Slížany IČO: 70901155 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření Mikroregion Morkovsko oznamuje podle §11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že rozpočtové opatření...

ZAHRADA VĚŽKY

ZAHRADA_VĚŽKY

Zápis z 30. veřejného zasedání, konaného dne 11. 4. 2017

30_veřejné_zasedání__11.4.2017

VEŘEJNOSPRÁVNÍ SMLOUVA PŘESTUPKY

veřejnosprávní smlouva přestupky

Pozvánka na 30. veřejné zasedání zastupitelstva obce Nítkovice

INFORMACE o konání 30. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání...

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU

O z n á m e n í Obec Nítkovice oznamuje, v souladu s § 39 odst. 1zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, záměr prodat pozemek parcelní číslo 170...

Zápis z 29. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 7. 3. 2017

29_veřejné_zasedání__7.3.2017

Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2012-2018 Mikroregionu Morkovsko

Oznámení o místě uložení rozpočtu a výhledu Mikroregion Morkovsko

POZVÁNKA NA 29. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NÍTKOVICE

INFORMACE o konání 29. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání...